Har du fått ett brev av oss?

Vi på Spridningskollen arbetar på uppdrag av rättighetsinnehavare i kultur- och underhållningssektorn. Vi ser till att de får betalt för sitt arbete.

Om du har fått ett brev av oss betyder det att din IP-adress använts för otillåten spridning av till exempel filmer och TV-serier. Du behöver då betala ett ersättningskrav till rättighetsinnehavaren för den otillåtna delningen.

Så här fungerar det

 • 1. Spridningskollen är ett system som söker efter våra uppdragsgivares titlar i olika delningsnätverk på webben. Sprids en titel otillåtet registreras det av Spridningskollen.

 • 2. Vi tar sedan reda på vem som är ansvarig för den otillåtna delningen, och skickar ett brev med begäran om ersättning. Man kan säga att brevet är ett erbjudande om förlikning. Om den som spridit film eller TV-serier inte betalar kan rättighetsinnehavaren gå vidare till rättegång, vilket är betydligt kostsammare för alla inblandade.

 • 3. Ersättningskravet skickas till den som står som ägare av den IP-adress som använts vid den otillåtna fildelningen. Om den som spridit film eller TV-serier betalar ersättningen så drar rättighetsinnehavaren tillbaka alla sina krav.

Hit går pengarna

Så här fördelas ersättningen du betalar in till oss:

 • Rättighetsinnehavare

  Största andelen av intäkterna från ersättningen går till rättighetsinnehavare som filmskapare, TV-producenter etc.

 • Circle containing info about distribution
  • Spridningskollen
  • Administrativa kostnader
  • Juridiska kostnader
  • Internetleverantören