Gothia Law avvecklar sitt engagemang i fildelningsfrågan

Gothia Law, som på uppdrag av rättighetsinnehavare inom film och TV-branschen skapat Spridningskollen.se, lägger nu ner sitt engagemang i fildelningsfrågan. På kort tid har Spridningskollen gett upphov till kritik men också en nedgång av den illegala fildelningen. Detta utan att ett enda kravbrev skickats ut.

Spridningskollen lanserades den första september som ett initiativ för att minska den illegala fildelningen i Sverige, som är bland Europas mest utbredda. Syftet var att i full transparens och med verktygen information och juridik upplysa om att det även för den enskilde är ett lagbrott att dela upphovsrättskyddat material på nätet. På kort tid fick Spridningskollen ett stort genomslag och debatten var stundtals intensiv.

Kunskapen om den enskildes juridiska ansvar är således högre idag än det var innan initiativet startades och metoden att rikta ett krav mot en person som innehaft ett visst IP-nummer, genom vilket upphovsrättskyddat material delats illegalt, är helt i enlighet med både svensk och europeisk lagstiftning.

Dock har den polariserade debatten fokuserat på hur man ska agera för att undvika att följa svensk lag. Många har landat i uppfattningen att det är socialt acceptabelt att undanhålla sanningen för att komma undan påföljder för en brottslig gärning, som dessutom skadar kultursektorn svårt. Då lagstiftning och opinion skiljer sig åt på ett markant sätt så avvecklar Gothia Law nu sitt engagemang i fildelningsfrågan.

Initiativet har dock inneburit en viss framgång för rättighetsinnehavarna som fortsättningsvis kommer att bevaka sina egna intressen i fildelningsfrågan. Inte bara har frågan kommit upp på agendan, under den tid som gått sedan initiativet lanserades har den illegala nedladdningen i Sverige också minskat. Nedgången för de 150 titlar som Spridningskollen monitorerat har varit större än den generella nedgången. För vissa titlar har nedladdningen minskat med 17 procent.